Adresa

Ulica Matice hrvatske 11
21204 Dugopolje, Hrvatska

Tel

+385(0)21 712220

Reciklažno dvorište

+ 385(0)99 4891130

Fax

+385(0)21 712228

Email

komunalno@podi.dugopolje.hr

Kontaktirajte nas