Podi Dugopolje d.o.o. – nerazvrstane ceste

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća nasipanje jalovinom i nulom rupa na cestama koje su nastale uslijed korištenja, košenje zelenila i popravak potpornih kamenih zidova.