Mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica namijenjena za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstava. Radi se o kontejneru koji je opremljen plastičnim spremnicima za pojedine vrste otpada najvećeg volumena od 120 litara. Mobilno reciklažno dvorište ima djelatnika zaduženog za prihvat otpada od strane mještana/sumještana i njegovo vaganje te odlaganje u za to namijenjene posude.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odložiti: papir i karton, ambalaža od metala, staklena ambalaža, ravno (prozorsko) staklo, ambalaža od plastike, plastika, odjeća i obuća, deterdženti, stari lijekovi, baterije i akumulatori, fluorescentne i štedne žarulje, manja električna i elektronička oprema (do gabarita LCD monitora kućnog računala), jestiva ulja i masti, otapala, kiseline, lužine, fotokemikalije, pesticidi, ulja i masti, boje, ljepila. 

Sakupljanje otpada se ne naplaćuje.