Podi Dugopolje d.o.o.

Podi Dugopolje d.o.o. je tvrtka registrirana za obavljanje komunalnih djelatnosti, osnovana u rujnu 2009. godine.

15. prosinca 2009. god. Općina Dugopolje prenijela je prava za obavljanje sljedećih djelatnosti:

 • Održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta
 • Održavanje groblja i krematorija te prijevoz pokojnika
 • Upravljanje sportskim centrom “Hrvatski vitezovi”
 • Iznajmljivanje i davanje u zakup nekretnina u sklopu sportskog centra
 • Upravljanje i održavanje športskih građevina
 • Športska priprema, športska rekreacija i športske poduke
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme
 • Promidžba (reklama i propaganda)

Misija i vizija

Misija je društva Podi Dugopolje d.o.o., da u suradnji sa osnivačima i djelokrugom prenesenih ovlasti za obavljanjem komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje svih komunalnih objekata u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojoj djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika usluga što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovanja društvom.

Podi Dugopolje d.o.o.

Biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoliša i osiguranja trajne edukacije zaposlenih.

 • Tvrtka: Podi Dugopolje d.o.o.
 • OIB: 71465008826
 • Sjedište: Matice hrvatske 11, 21204 Dugopolje
 • Tel/Fax: 021 712 220 / 021 712 228
 • ŽR: HR 05 23400091110483881 kod PBZ
 • Član uprave: Marija Petrović, struč.spec.oec.
 • email: komunalno@podi.dugopolje.hr
 • Osnivač: Općina Dugopolje