Podi Dugopolje d.o.o.

Javna nabava

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 2022.

preuzmite datoteku “IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 2022.”

IZJAVA O DONOŠENJU PLANA NABAVE ZA 2022.

preuzmite datoteku “IZJAVA O DONOŠENJU PLANA NABAVE ZA 2022.”

PLAN NABAVE 2022.

Aktivni plan nabave Podi Dugopolje d.o.o. za 2022. godinu možete pronaći na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

ili preuzmite datoteku “PLAN NABAVE PODI DUGOPOLJE D.O.O.”

OBAVIJEST O NADMETANJU

Tvrtka PODI DUGOPOLJE d.o.o. je dana 15. prosinca 2021. godine objavila “Obavijest o nadmetanju” za postupak: “Opskrba električnom energijom“, broj objave: 2021/S 0F2-0045364.

Detalje o objavi možete vidjeti: https://eojn.nn.hr/

PLAN NABAVE 2021.

Aktivni plan nabave Podi Dugopolje d.o.o. za 2021. godinu možete pronaći na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

ili preuzmite datoteku “PLAN NABAVE PODI DUGOPOLJE D.O.O.”

Tvrtka PODI DUGOPOLJE d.o.o. je dana 14. studenog 2019. godine objavila “Obavijest za nadmetanje ” za postupak: “Opskrba električnom energijom“, broj objave: 2019/S 0F2-0045169.

Detalje o objavi možete vidjeti: https://eojn.nn.hr/

PLAN NABAVE 2020.

Aktivni plan nabave Podi Dugopolje d.o.o. za 2020. godinu možete pronaći na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

ili preuzmite datoteku “PLAN NABAVE PODI DUGOPOLJE D.O.O.”

PLAN NABAVE 2019.

Aktivni plan nabave Podi Dugopolje d.o.o. za 2019. godinu možete pronaći na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

ili preuzmite datoteku “PLAN NABAVE PODI DUGOPOLJE D.O.O.”