Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

NATJEČAJ – za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Dugopolje prikupljanjem pismenih ponuda

Napomena:
a) Poslovni prostori daju se u zakup na rok od pet (5) godina.
b) U cijenu zakupa nije uračunat PDV, niti su uključeni troškovi grijanja i hlađenja zatvorenog prostora, kao ni troškovi potrošnje vode i električne energije.

Pregled i informacije o poslovnim prostorima natjecatelji mogu dobiti radnim danom, zaključno sa 22. siječnja 2021. god u prostorijama tvrtke PODI DUGOPOLJE d.o.o., Matice Hrvatske 11, u Dugopolju od 8 do 14 sati, na tel. 712-220, te upitom na e-mail adresu marija@podi.dugopolje.hr.

Pismene ponude dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenim omotnicama na adresu: PODI DUGOPOLJE d.o.o., Matice Hrvatske 11, 21204 Dugopolje, s naznakom “Komisiji za provođenje natječaja za zakup poslovnog prostora – NE OTVARAJ”.

Rok za podnošenje ponuda je 10 dana od dana objave u Večernjem listu.
Tekst natječaja objavit će se na Web stranici tvrtke Podi Dugopolje.

Otvaranje ponuda obavit će se dana 25. siječnja 2021. godine u 12.00 sati u PODI DUGOPOLJE d.o.o., Matice Hrvatske 11. Otvaranje ponuda neće biti javno zbog trenutne epidemiološke situcije.
Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.

Sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 10 dana od dana zaključenja natječaja, a u kojem roku zakupodavac pridržava pravo odobriti ili ne odobriti zakup.
Uplata jamčevine za navedeni prostor vrši se na žiro račun IBAN broj: HR0523400091110483881, koji se vodi kod Privredne banke Zagreb, sa svrhom plaćanja “Jamčevina” uz poziv na broj 00 2147-OIB.
Natjecateljima koji ne budu izabrani jamčevina će biti vraćena najkasnije u roku od 15 dana nakon okončanja javnog natječaja u nominalnom iznosu, a jamčevina izabranog ponuditelja bit će zadržana i obračunata u zadnja tri mjeseca zakupnine.

Pogledajte cijeli natječaj