Obavijest o izdavanju rješenja o pravu korištenja grobnog mjesta

Sukladno članku 13. i članku 16. Zakona o grobljima (“Narodne novine 19/98, 50/12, 89/17”) dužni smo izvršiti upis u grobni očevidnik i izdavanju rješenja o pravu korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme.

Pogledajte cijelu obavijest