OBAVIJEST O POČETKU RADA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA DUGOPOLJE

Dana 22.12.2020. godine u Dugopolju na adresi Put Bana 20 na Području Dugopolje Bani – Sjever (nasuprot objekta Jadrantrans), otvoreno je reciklažno dvorište.

Pogledajte cijelu obavijest